EU fondovi banner

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj,
Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014.- 2020.

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu

KK.03.2.1.19.0660 – Informatizacija proizvodnje povezivanjem ERP sustava i CAD
softverskog paketa u poduzeću Dalmacija klima d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću, za proizvodnju, montažu, servis i prodaju klimatizacijske opreme.

Kratki opis projekta (operacije)

Projektom će se optimizirati poslovanje povećanjem efikasnosti poslovnih procesa i uvođenja novih načina rada što će dovesti do smanjenja troškova poslovanja, povećanja kapaciteta za obavljanje radova u Hrvatskoj i inozemstvu i omogućiti agresivniji nastup na tržištu.

Projektom se značajno unaprjeđuje informatička infrastruktura Prijavitelja koja će uključivati integrirani informacijski sustav povezan s programskim alatima za projektiranje i razvoj proizvoda, uz obnovljenu  hardversku  infrastrukturu koja omogućuje pokretanje novih aplikacija i pohranu podataka.

Definirani ciljevi ovog projekta su:

-Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu. Broj zaposlenih povećati će se za 1 djelatnika, sa postojećih 17 na 18.

-Povećani prihod od prodaje. Očekuje se porast prihoda od 1.281.163,00kn , i to sa 7.618.837,00kn  na   8.900.000,00kn

-Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a. Unaprijedit će se 8 poslovnih procesa.

-Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva). Ulaganja u iznosu od 304.869,92kn

Ukupna vrijednost projekta   624.733,41 kn
Iznos koji sufinancira EU   319.863,49 kn

Početak razdoblja provedbe projekta 15.12.2019.
Kraj razdoblja provedbe projekta  15.02.2021.

Kontakt: irena.vucemilo@gmail.com