Dalmacija Klima d.o.o.

sjedište firme :WASHINGTONOVA 5 , SPLIT

proizvodni pogon: PRISOJE 26 , DICMO

mail@dalmacija-klima.hr

  +385 021 374 421     +385 021 495 949

Fax: +385 021 495 948